Beneficiarii proiectului

Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București reprezintă o formă de organizare particulară a organizațiilor pentru tineret din România – formă de organizare federativă, care, de cele mai multe ori, vine la pachet și cu una dintre cele mai importante resurse: infrastructura. Ele au luat naștere după Revoluție, prin Decretul Lege 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, iar mai apoi funcționarea acestora a fost reglementată prin Legea 146/2002 și Legea 350/2006.

De aceea, acest proiect își propune revitalizarea structurilor de tineret, prin diverse mijloace. Creșterea capacități FJT-urilor, sustenabilitatea acestora și dezvoltarea serviciilor suport pentru ONG-urile de tineret din regiune vor avea un efect imediat și vizibil la nivelul sectorului neguvernamental de tineret din regiune. Astfel, FJT-urile devin nu doar centre suport ale societății civile tinere, dar și vectori de influență la nivelul autorităților locale.

Fundația Națională pentru Tineret

Având 22 de fundații membre, FNT este o rețea națională axată pe colaborare și inovare, care urmărește sprijinirea dezvoltării spațiilor, programelor pentru tineret și a mișcării asociative de tineret în cadrul fundațiilor membre, prin:

♦ reprezentarea intereselor acestora în fața autorităților & instituțiilor publice centrale, precum și a altor organisme la nivel național & internațional,

♦ elaborarea, organizarea și finanțarea de programe naționale destinate tinerilor, 

♦ promovarea dezvoltării parteneriatelor & acordurilor de cooperare ale fundațiilor membre la nivelul administrației locale,

♦ gestionarea Registrului Unic al Fundațiilor Județene pentru Tineret și a Municipiului București înființate în baza Decretului-Lege nr. 150/1990;

♦ desfășurarea de programe și acțiuni de prevenție & control la nivelul fundațiilor membre.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș

Este o organizație-cadru pentru ONG-urile de tineret din vestul României. Cu peste 30 de membri ONG-uri de tineret și o istorie de peste 30 de ani, FITT este cea mai importantă și veche organizație de tineret din această parte a țării. Programele și activitățile implementate de FITT variază de la programe sociale pentru tinerii dezavantajați până la programe culturale, cetățenie activă și dezvoltarea politicilor la nivel local și național.

Fundația este administrată de Adunarea Generală formată din toate ONG-urile de tineret din județul Timiș. Casa Tineretului din Timișoara deținută de FITT a primit eticheta de calitate pentru centrele de tineret din partea Consiliului Europei încă din 2016, fiind una dintre cele 14 astfel de centre din Europa și singurul din România.

Fundația Județeană pentru Tineret Prahova

Este o organizație dedicată dezvoltării și sprijinirii tinerilor din județul Prahova. Cu o echipă bine organizată, fundația se străduiește să ofere oportunități și resurse pentru tineri, lucrând împreună cu diverse organizații partenere pentru a asigura un mediu propice pentru dezvoltarea și succesul acestora.

Echipa executivă a fundației este formată de voluntari care activează împreună pentru a oferi sprijin și resurse tinerilor din județ. Fundația colaborează cu autoritățile publice locale, precum Consiliul Județean, Direcția Județeană pentru Tineret, Inspectoratul Școlar Județean, universități, primării, Universitatea Petrol și Gaze Ploiești, precum și cu alte organizații neguvernamentale.

Fundația Județeană pentru Tineret Olt

Este o organizație dedicată dezvoltării și sprijinirii tinerilor din județul Olt. Cu o infrastructură solidă și o serie de parteneri, fundația oferă o varietate de servicii și activități care ajută la creșterea și dezvoltarea tinerilor din regiune.

Fundația deține două clădiri principale: Casa Tineretului Slatina și Casa Tineretului Balș. Acestea găzduiesc o serie de spații pentru activități socio-educative, alimentație publică, recreere, administrare, spectacole, concerte, expoziții, formare, birouri și cazare. Spațiile pot fi accesate de organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret și tineri în baza unei solicitări adresate fundației.

Fundația Județeană pentru Tineret Olt este condusă de o echipă dedicată, care lucrează împreună cu organizațiile din adunarea generală pentru a dezvolta și sprijini tinerii din județ. Împreună, aceste organizații colaborează pentru a crea un mediu propice creșterii și dezvoltării tinerilor din Olt.

Fundația Județeană pentru Tineret Vâlcea

Este o organizație dedicată susținerii și dezvoltării tinerilor din județ, oferindu-le o gamă largă de oportunități educaționale, recreative și de formare prin intermediul unei infrastructuri impresionante și diversificate. Înființată în anul 1993, fundația se mândrește cu o serie de facilități și spații precum trei spații dedicate activităților socio-educative, care pot fi folosite pentru cursuri, ateliere și alte evenimente. Totodată, există un spațiu special amenajat pentru dezbatere publică, unde tinerii pot împărtăși idei și discuta subiecte de interes.

Fundația Județeană pentru Tineret Vâlcea se străduiește să colaboreze în mod activ cu organizațiile neguvernamentale și alte entități implicate în domeniul tineretului, oferind sprijin prin facilitățile sale și contribuind la dezvoltarea personală și profesională a tinerilor din județ. Această abordare proactivă și orientată spre nevoile și interesele tinerilor evidențiază angajamentul fundației de a fi un model de succes pentru alte inițiative locale și naționale.

Fundația Județeană pentru Tineret Alba

Este o organizație dedicată sprijinirii tinerilor din județul Alba, oferindu-le o infrastructură adecvată și oportunități pentru dezvoltarea personală și profesională.

Fundația Județeană pentru Tineret Alba administrează două locații: Clubul Tineretului Alba și Clubul Tineretului Blaj. Ambele cluburi oferă o varietate de spații pentru activități recreative, birouri, săli polivalente și spații pentru agrement. O parte din spațiile acestor cluburi sunt închiriate către persoane juridice de drept privat, asigurând astfel venituri care contribuie la susținerea activităților fundației.

Fundația Județeană pentru Tineret Alba este o organizație dedicată susținerii tinerilor din județul Alba, oferind facilități și oportunități pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Colaborarea strânsă cu autoritățile locale și alte organizații neguvernamentale, precum și sprijinul primit din partea Fundației Naționale pentru Tineret, contribuie la îndeplinirea obiectivelor fundației și la crearea unui mediu favorabil dezvoltării tinerilor din județ.

Fundația Județeană pentru Tineret Hunedoara

Este o organizație dedicată susținerii și dezvoltării tineretului din județul Hunedoara, activă încă din anul 1991. Aceasta administrează o infrastructură care este constituită  dintr-o clădire monument istoric situată pe Strada Mihai Eminescu, înscrisă în lista monumentelor istorice.

Clădirea este compusă din parter cu 7 camere și o sală mare, însoțite de 2 grupuri sanitare, precum și un etaj cu 5 camere și o sală mare. De asemenea, în spatele clădirii se află o curte comună, iar subsolul și podul sunt neutilizabile în prezent. Un procent de 20% din suprafața totală de 571 mp este închiriat unor persoane juridice de drept privat, care desfășoară activități de club și cafenea.

Fundația Județeană a Tineretului Hunedoara este condusă de Adunarea Generală, formată din 15 organizații.

Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea

Este o organizație dedicată susținerii și dezvoltării mișcării de tineret din județul Tulcea. Acest articol prezintă o descriere a activităților și facilităților oferite de fundație pentru organizațiile afiliate și tinerii din comunitate.

Fundația și-a asumat responsabilitatea de a asigura organizațiilor afiliate spații atât pentru sedii, cât și pentru desfășurarea activităților. Spațiile sunt oferite gratuit. Tinerii beneficiază de un spațiu generos situat la etajul 1 al clădirii Casa Tineretului, cu acces facil pentru toți, direct de pe strada Isaccei.

Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea reprezintă un pilon important în dezvoltarea și susținerea mișcării de tineret în județul Tulcea. Prin facilitarea accesului la spații, organizarea și promovarea de activități și evenimente FJT Tulcea contribuie la implicarea și dezvoltarea personală a tinerilor, în beneficiul comunității tulcene.

Fundația Județeană pentru Tineret Argeș

Este o organizație dedicată sprijinirii tinerilor din județul Argeș și oferirii de oportunități pentru dezvoltarea lor personală și profesională. Conducerea fundației este asigurată de Adunarea Generală, formată din 5 organizații membre, care colaborează pentru îndeplinirea obiectivelor fundației.

Fundația Județeană pentru Tineret Argeș colaborează cu autoritățile locale, alte organizații neguvernamentale și mediul de afaceri pentru a crea oportunități și a sprijini dezvoltarea tinerilor din județ. Prin intermediul activităților și proiectelor desfășurate, fundația se străduiește să contribuie la creșterea calității vieții tinerilor și să ofere un mediu propice dezvoltării lor.

Fundația Județeană pentru Tineret Teleorman

Cu o infrastructură diversificată în Alexandria, Roșiori și Zimnicea, Fundația Județeană pentru Tineret Teleorman se dedică creării de oportunități și resurse pentru dezvoltarea tinerilor din regiune.

În Alexandria, fundația dispune de două spații pentru activități socio-educative și două birouri, care sunt folosite în mod gratuit de către tineri și organizații.

La Roșiori, fundația administrează un complex care include 3 spații pentru alimentație publică, 3 spații administrative, 1 spațiu pentru spectacole și concerte (transformat în spațiu comercial), 2 săli pentru activități de formare și 2 spații pentru birouri. Aceste spații sunt închiriate unor persoane juridice de drept privat, contribuind astfel la susținerea financiară a fundației. Fundația deține, de asemenea, un spațiu în Zimnicea pentru activități recreative, administrative, birouri.

 

Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani

Este o organizație dedicată sprijinirii și promovării activităților tinerilor din regiune. Cu o infrastructură impresionantă și o rețea puternică de colaborare, fundația s-a impus de-a lungul timpului ca un punct de referință pentru tinerii botoșăneni.

Infrastructura fundației cuprinde spații pentru activități socio-educative și creative, cum ar fi cursuri de muzică și pictură, o sală de spectacole, o sală de dans, un restaurant cu terasă și bucătărie, o terasă pentru activități recreative, birouri, camere de cazare și sali polivalente pentru diverse activități, precum și o bază sportivă.

În ciuda provocărilor financiare și juridice întâmpinate de fundație, aceasta continuă să colaboreze strâns cu autoritățile publice locale și organizațiile neguvernamentale, oferind o platformă de dezvoltare și creștere pentru tinerii din Botoșani.

Fundația Județeană pentru Tineret Buzău

Se mândrește cu o istorie bogată și o infrastructură modernă care sprijină dezvoltarea tinerilor din comunitate. Pe parcursul celor peste 30 de ani de activitate, fundația și-a îmbunătățit constant facilitățile și a colaborat cu numeroase instituții și organizații pentru a oferi o gamă variată de oportunități de creștere și dezvoltare.

Infrastructura fundației include Casa Tineretului Buzău, o clădire multifuncțională ce cuprinde spații pentru alimentație publică, activități recreative, formare, birouri și cazare. 

Fundația pentru Tineret Buzău se dedică sprijinirii tinerilor din comunitate prin oferirea unei infrastructuri moderne și a unui mediu propice dezvoltării personale și profesionale. Prin colaborarea strânsă cu autoritățile locale, organizațiile neguvernamentale și Fundația Națională pentru Tineret, fundația contribuie la crearea unui ecosistem în care tinerii se pot dezvolta și reuși în diverse domenii de interes.

Fundația Județeană pentru Tineret Călărași

Fundația Județeană pentru Tineret Călărași colaborează activ cu autoritățile, agenții guvernamentale și organizații non-guvernamentale, pentru a dezvolta parteneriate durabile și a susține și promova interesele tinerilor din comunitate. Împreună, ne străduim să identificăm soluții juridice, fiscale și financiare pentru a sprijini dezvoltarea și creșterea fundației.

Echipa este alcătuită din profesioniști dedicați și entuziaști, care lucrează în part-time și full-time pentru a asigura buna funcționare a fundației și pentru a implementa proiecte și activități la nivel local și regional. Ne străduim să oferim tinerilor din Călărași oportunități de dezvoltare personală și profesională și să contribuim la crearea unei comunități dinamice și prospere.

Prin conjugarea eforturilor Fundația pentru Tineret Călărași își dorește să devină un pilon important în dezvoltarea comunității și un punct de referință pentru tineretul din județ.

Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița

Este o organizație dedicată tinerilor din județ, având ca scop susținerea și promovarea activităților destinate acestora. Înființată în anul 1990, fundația administrează o infrastructură vastă care oferă tinerilor oportunități variate de dezvoltare și recreere.

Infrastructura include o sală de spectacole cu 400 de locuri, nouă săli pentru activități de formare, două spații pentru birouri, un spațiu pentru activități recreative destinat copiilor, opt spații administrative, un spațiu pentru agrement și o sală pentru activități sportive. Clădirea, construită în 1972, a trecut printr-un ciclu de renovare capitală în 2010, urmat de îmbunătățiri periodice ale spațiilor, cea mai recentă fiind în 2021. Organizațiile neguvernamentale de tineret și tinerii care doresc să acceseze spațiile pentru activități permanente primesc acces la spațiu singura condiție fiind plata utilităților.

Fundația Județeană pentru Tineret Dâmbovița menține relații cu autoritățile publice locale și alte organizații neguvernamentale, acordând sprijin organizațiilor prin punerea la dispoziție a sălilor pentru desfășurarea activităților. 

Fundația Județeană pentru Tineret Gorj

Colaborează cu autoritățile publice locale precum Consiliul Județean Gorj, Liceul Tehnologic Tismana, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Biblioteca Județeană Christian Tell, Grupul Școlar Industria de Petrol Ticleni, DJST Gorj, Centrul Municipal de Cultură Constantin Brâncuși, Primăria și Consiliul Local al orașului Ticleni, Primăria și Consiliul Local al orașului Tismana și DGASPC Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

Începând cu luna martie 2023 cu sprijinul Fundației Naționale pentru Tineret, Fundația Județeană pentru Tineret Gorj a amenajat și deschis primul centru de tineret din Târgu Jiu contribuind astfel la #YOUthURL – Târgu Jiu Capitala Tineretului din România în 2023.  În prezent în cadrul centrului de tineret activează doi lucrători de tineret angajați cu normă întreagă care dezvoltă activități pentru tinerii din comunitate.

Fundația Județeană pentru Tineret Ialomița

Misiunea noastră o reprezintă asigurarea contextelor pentru îmbunătățirea condițiilor necesare integrării socioprofesionale a tinerilor din județul Ialomița, conform necesităților și aspirațiilor acestora. (Legea Tinerilor).

Astfel, de-a lungul anilor, prin activitățile și serviciile organizate, găzduite și susținute prin activitatea curentă a Fundației, am colaborat cu autorități, servicii și instituții publice locale și județene de resort, precum și cu structuri neguvernamentale și reprezentanți ai mediului privat pentru îndeplinirea misiunii noastre. Mai mult, prin demersurile conjugate cu ale celorlalte fundații membre ale Fundației Naționale pentru Tineret (singura federație națională pentru tineret prevăzută de Legea Tinerilor), începând cu anul 2007, am susținut promovarea drepturilor și aspirațiilor tinerilor din județul Ialomița prin conturarea propunerilor de politică publică, a programelor și a proiectelor, la nivel național.

Fundația Județeană pentru Tineret Vaslui

Este o organizație dedicată dezvoltării și susținerii tinerilor din județul Vaslui. Înființată în anul 1990, fundația dispune de o infrastructură restrânsă, spații administrative, trei birouri, o sală polivalentă de 300 mp, o magazie, două grupuri sanitare și o garderobă. De-a lungul anilor, infrastructura a beneficiat de trei etape de renovare, cea mai recentă fiind realizată în anul 2018.

Organizațiile membre ale Adunării Generale colaborează cu fundația și sunt implicate în diverse proiecte și inițiative menite să sprijine tineretul și să contribuie la dezvoltarea comunității.

Fundația Județeană pentru Tineret Vaslui are o colaborare strânsă și productivă cu autoritățile publice locale și instituțiile de stat, însă se confruntă și cu provocări financiare datorate reducerii fondurilor alocate de către autorități pentru activități de și pentru tinere.

Fundația Județeană pentru Tineret Bihor

Este o organizație dedicată susținerii și dezvoltării activităților pentru tineri în județul Bihor. Cu o istorie începând din anul 1990, fundația și-a consolidat poziția ca un pilon important în comunitate, oferind facilități și resurse necesare pentru dezvoltarea diferitelor programe și proiecte dedicate tinerilor.

Infrastructura fundației cuprinde o gamă largă de spații ce sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor diverse ale tinerilor și organizațiilor neguvernamentale care colaborează cu fundația. Printre acestea se numără 3 spații pentru activități socio-educative, o sală de spectacole cu 300 de locuri, 8 săli pentru activități de formare, 5 spații pentru birouri, 5 săli multifuncționale, o curte interioară dotată cu scenă, sunet și lumini, precum și alte facilități, cum ar fi o cafenea cu terasă și o sală de fitness.

De-a lungul timpului, Fundația Română pentru Tineret Bihor a trecut prin 6 cicluri de renovare, cele mai recente îmbunătățiri fiind aduse în anul 2022.

Fundația pentru Tineret a Municipiului București

Este o organizație dedicată sprijinirii tinerilor și organizațiilor de tineret din București, fiind înființată în 1990. Acest partener esențial pentru organizațiile neguvernamentale de tineret (ONGT) și-a propus să promoveze tinerii în societate prin organizarea și finanțarea de programe și proiecte proprii sau în parteneriat cu alte ONGT-uri cu același scop.

Adunarea Generală a FTMB este constituită din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de tineret (ONGT) care își au sediul pe raza Municipiului București și își exprimă adeziunea la scopul organizației. Funcționarea FTMB se bazează pe Regulamentul Intern de Organizare și Funcționare (RIOF), precum și pe reglementările legale în vigoare.

FTMB pune un accent deosebit pe oferirea de oportunități pentru organizațiile de și pentru tineret, oferind finanțare pentru proiecte, consultanță managerială și organizatorică, sprijin logistic și punerea la dispoziție gratuită a sălilor pentru desfășurarea de activități.