Context pentru proiect

Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București reprezintă o formă de organizare particulară a organizațiilor pentru tineret din România – formă de organizare federativă, care, de cele mai multe ori, vine la pachet și cu una dintre cele mai importante resurse: infrastructura.

Ele au luat naștere după Revoluție, prin Decretul Lege 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, iar mai apoi funcționarea acestora a fost reglementată prin Legea 146/2002 și Legea 350/2006.

Din păcate, acestea au fost depășite de contextul actual în ceea ce înseamnă lucrul cu tinerii și cu organizațiile de tineret. Ca urmare, fundațiile pentru tineret au avut în ultimii ani ca obiectiv principal continuarea greoaie a propriei existențe, lăsând la finalul priorităților activitățile destinate dezvoltării.

De aceea, acest proiect își propune revitalizarea structurilor de tineret, prin diverse mijloace. Creșterea capacități FJT-urilor, sustenabilitatea acestora și dezvoltarea serviciilor suport pentru ONG-urile de tineret din regiune vor avea un efect imediat și vizibil la nivelul sectorului neguvernamental de tineret din regiune. Astfel, FJT-urile devin nu doar centre suport ale societății civile tinere, dar și vectori de influență la nivelul autorităților locale.

Implicarea a 20 de fundații județene pentru tineret în activități de instruire pe toată durata proiectului.

FJT-urile implicate vor dezvolta și adopta proceduri eficiente în activitatea lor, urmând ca mai apoi acestea să fie multiplicate la nivel local prin intermediul unor servicii de sprijin destinate ONG-urilor de/pentru tineret.

Cel puțin jumătate dintre organizațiile implicate vor avea surse alternative de finanțare, iar cel puțin 5 dintre fundații vor implementa campanii de strângere de fonduri. 

Analiza organizațiilor neguvernamentale beneficiare

Experții vor analiza organizațiile înscrise la începutul și la sfârșitul proiectului, astfel încât să se determine impactul pe care activitățile desfășurate l-au avut asupra acestora.

formare

  Reprezentanții fundațiilor județene pentru tineret vor lua parte la o serie de cursuri de formare, urmate de o perioadă de mentorat alături de experți din cadrul proiectului.

Tematicile abordate: planificare strategică; proceduri de management intern; accesare finanțări nerambursabile; identificare și atragere de surse de finanțare alternative; creșterea transparentizării; curs acreditat pentru formare de formator; curs formare de mentor.

Dezvoltare rețea

Una dintre componentele cele mai importante din cadrul proiectul este schimbul de know-how dintre participanți. Astfel, pe parcursul proiectului, beneficiarii vor merge în vizite de studiu în cadrul altor FJT-uri, unde vor avea oportunitatea de a observa cum își desfășoară aceștia activitatea și de a prelua elemente procedurale ce pot fi aplicate și în cadrul organizațiilor lor.

Un element suplimentar va fi reprezentat și de Adunările Generale ale Fundației Naționale pentru Tineret, la care vor fi invitați să participe.

Mai mult, pentru a capacita la maximium dezvoltarea rețelei de fundații județene, se vor organiza evenimente de networking la care vor fi invitați stakeholderii importanți locali/naționali.

Activități pentru ONG-uri locale

După finalizarea etapelor de formare, reprezentanții fundațiilor județene vor trece la punerea în practică a tot ce au învățat. Astfel, aceștia, alături de organizatorii proiectului, precum și de experții implicați în proiect, vor realiza pe plan local activități de multiplicare a cunoștințelor, precum și evenimente pentru tineret.

Comunicare și informare

Pe întreg parcursul proiectului, atât organizatorii, cât și beneficiarii proiectului vor promova activitățile desfășurate în cadrul acestuia.

Mai mult, pentru etapa anterioară, aceștia vor primi suport astfel încât evenimentele desfășurate de către fundații să ajungă la tinerii vizați.

Ce vor obține fundațiile la finalul proiectului?

  • Proces transparent de comunicare a rezultatelor  100% 100%
  • Strategii pe termen lung 100% 100%
  • Diversificarea surselor de finanțare 100% 100%
  • Servicii de suport pentru ong-urile de tineret de la nivel local 100% 100%
  • Servicii diversificate pentru tinerii din comunitate 100% 100%

Cât durează proiectul?

Proiectul are o perioadă de desfășurarea de 30 de luni. El a început la data de 1 noiembrie 2021 și se va finaliza la data de 30 aprilie 2024

Cine sunt beneficiarii proiectului?

Proiectul se adresează fundațiilor județene pentru tineret și, implicit, reprezentanților, angajaților sau voluntarilor acestora.

Proiectul se desfășoară la nivel național sau regional?

Național.

Care este bugetul total al proiectului?

Bugetul total al proiectului este de

262.670 Euro

Ce reprezintă o Fundație Județeană pentru Tineret?

Fundațiile Județene pentru Tineret și a Municipiului București reprezintă o formă de organizare particulară a organizațiilor pentru tineret din România – formă de organizare federativă, care, de cele mai multe ori, vine la pachet și cu una dintre cele mai importante resurse: infrastructura.

Ele au luat naștere după Revoluție, prin Decretul Lege 150/1990 privind înființarea fundațiilor pentru tineret, iar mai apoi funcționarea acestora a fost reglementată prin Legea 146/2002 și Legea 350/2006.

De cine sunt conduse Fundațiile Județene pentru Tineret?

Fundațiile pentru tineret sunt conduse de către un Consiliu de conducere ales din reprezentanții organizațiilor de tineret membre.

Care este structura conducerii unui fundații?

Consiliul de conducere a fundațiilor este format din președinte, vicepreședinte, secretar și membrii aleși din reprezentanții organizațiilor neguvernamentale membre.