„Revitalizarea sectorului de tineret din România” este un proiect dedicat fundațiilor pentru tineret din întreaga țară, care își propune să le  dea  „boost”, astfel încât acestea să redevină o structură locală de interes pentru tineri, precum și un vector de influență la nivelul societății.

Proiectul presupune mai multe etape:

ETAPA 1: Analiza fundațiilor înscrise de către experții din cadrul proiectului;

ETAPA 2: Cursuri de formare și sesiuni de mentorat pentru reprezentanții/personalul/voluntarii fundațiilor înscrise;

ETAPA 3: Dezvoltarea rețelei de stakeholderi pentru fundațiile participante;

ETAPA 4: Activități realizate de către reprezentanții fundațiilor, pe plan local, astfel încât elementele însușite în cadrul priectului să fie multiplicate.

Cum și cine se poate înscrie?

Având în vedere faptul că proiectul se adresează fundațiilor pentru tineret, înscrierea o poate realiza DOAR reprezentantul legal al acesteia. Ulterior, conducerile fundațiilor de tineret vor desemna persoanele ce vor participa la cursurile de formare, precum și la sesiunile de mentorat.