YOUTH ECOSYSTEM SYNERGIES – evenimentul de închidere

Ne apropiem cu pași repezi de ultimul eveniment din cadrul proiectului „Revitalizarea sectorului de tineret din România”, realizat alături de partenerii noștri: Fundația Națională pentru Tineret, Grupul PONT și Newschool.

Timp de o săptămână, întreaga rețea a Fundației Naționale pentru Tineret – reprezentați ai fundațiilor județene pentru tineret, lucrători de tineret, ambasadori, dar și parteneri – ne vom întâlni la București pentru a lua parte la evenimentul de închidere YES – Youth Ecosystem Synergies.

Evenimentul va avea loc la Biblioteca Națională a României (Bulevardul Unirii, nr. 22), în perioada 22 – 26 aprilie, și reprezintă un punct culminant al activităților desfășurate de-a lungul proiectului, oferind un spațiu excepțional pentru networking și învățare la nivel internațional pentru toți beneficiarii. Vor fi organizate sesiuni și ateliere tematice, sesiuni plenare cu actori relevanți din domeniu, precum și oportunități de schimb de bune practici între fundațiile județene membre.

AGENDA EVENIMENTULUI:

   • 22.04.2024 – Ziua 1 – Comunitatea noastră 
   • 23.04.2024 – Ziua 2 – Inspirații europene: o tapiserie de influență și inovație
   • 24.04.2024 – Ziua 3 – Consolidăm împreună sectorul de tineret
   • 25.04.2024 – Ziua 4 – Semințe pentru mâine (I)
   • 26.04.2024 – Ziua 5 – Semințe pentru mâine (II)

De ce am ales această denumire pentru eveniment?

YOUTH: Pe de o parte, am ales acest prim cuvânt pentru a sublinia faptul că există mulți tineri în rețeaua FNT. Iar pentru acest eveniment, am dorit ca participanții tineri să nu fie beneficiarii, ci actorii activi și integrali ai rețelei Fundației Naționale pentru Tineret (FNT). Acest aspect transformă perspectiva tradițională în care tinerii sunt percepuți doar ca receptori ai serviciilor sau activităților rețelei. YES evidențiază dinamismul și impactul profund al implicării tinerilor în diversele roluri structurale și operationale ale rețelei. Tinerii nu sunt marginalizați ca simpli beneficiari pasivi; dimpotrivă, ei sunt fundamentali în conducerea, organizarea și promovarea inițiativelor. Unii dintre ei sunt în conducerile fundațiilor (influențând deciziile strategice și direcțiile de dezvoltare ale rețelei), alții sunt în corpul personalului de tineret (implicându-se direct în activitățile cotidiene ale rețelei), iar alții sunt voluntari și ambasadori (care joacă roluri cruciale în operarea și extinderea reach-ului fundațiilor). Așadar, prin toate aceste roluri, YES își propune să demonstreze că tinerii sunt mai mult decât simpli participanți la activitățile rețelei FNT; ei sunt parteneri egali și esențiali în modelarea viitorului rețelei și al ecosistemului de tineret. Evenimentul se angajează să evidențieze și să celebreze contribuțiile tinerilor și capacitatea lor de colaborare inter-generațională, recunoscându-le capacitatea de a influența pozitiv și de a conduce schimbarea în comunitățile lor și dincolo de acestea.

Pe de altă parte, am ales acest prim cuvânt și pentru a sublinia că TINERETUL trebuie recunoscut ca un domeniu crucial, distinct și autonom în politica și planificarea socială. Aceasta înseamnă a trata problemele tinerilor cu seriozitate și respect, oferindu-le resursele necesare pentru a se dezvolta. Tineretul nu ar trebui să fie doar un adăugat la alte domenii, ci un sector prioritizat, cu politici, resurse și strategii dedicate care reflectă complexitatea și importanța sa. Valorizarea tineretului în acest mod nu doar că îi sporește vizibilitatea și importanța socială, ci contribuie și la crearea unor structuri care sprijină dezvoltarea lor holistică și integrată.

ECOSYSTEM: Utilizarea acestui cuvânt în denumirea evenimentului nu este întâmplătoare. Dincolo de convingerile partenerilor în acest concept, faptul că YES este evenimentul final al proiectului „Revitalizarea sectorului de tineret din România”, dorim să subliniem că acesta este punctul în care au ajuns fundațiile din rețea FNT – să conștientizeze că ele însele sunt micro-ecosisteme de tineret, căci întrunesc (sau pot întruni) toate cele 6 elemente și, cu acest prilej, celebrăm progresul lor din acești ani de implementare a proiectului, în privința fiecărui element al ecosistemului în parte. Totodată, alegerea acestui cuvânt reflectă angajamentul continuu de a promova și a consolida acest concept printre participanți, invitați și membrii rețelei ERYICA. Astfel, YES nu doar sărbătorește realizările, ci și consolidează fundamentul pentru viitoarele inițiative și colaborări.

SYNERGIES: Acest cuvânt reflectă o componentă esențială a evenimentului, subliniind puterea colaborării și a parteneriatelor strategice în generarea de soluții eficiente și impact pozitiv asupra tinerilor. În cadrul rețelei FNT, sinergiile dintre fundațiile membre amplifică capacitatea de acțiune și răspuns, creând o dinamică în care resursele, cunoștințele și experiențele se întrepătrund pentru a accelera dezvoltarea și implementarea de inițiative de tineret. Împreună, membrii rețelei pot atinge obiective mai ambițioase, pot inova mai rapid și pot răspunde mai adecvat la nevoile tinerilor. De asemenea, sinergiile extinse cu alte structuri, precum partenerii din proiecte, autoritățile și instituțiile publice, și alte organizații, sunt vitale. Aceste conexiuni facilitează schimbul de bune practici, asigură un suport politic și administrativ mai solid și deschid calea pentru noi oportunități de finanțare și sprijin. YES este un eveniment care facilitează nu doar interacțiunea cu reprezentanți ai autorităților publice, ci și sesiuni de networking cu alte organizații și dialoguri cu diferite structuri de sprijin. Colaborările strânse cu partenerii strategici extind influența și eficacitatea FNT, contribuind la consolidarea ecosistemului de tineret la nivel național și regional. În contextul colaborării internaționale, sinergiile cu ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) sunt deosebit de relevante. Aderarea FNT la această rețea internațională a adus acces la un spectru larg de resurse, expertiză și programe, care susțin direct misiunea de informare și consiliere a tinerilor. Prezența liderilor și reprezentanților ERYICA la evenimentul YES este o dovadă a recunoașterii internaționale a eforturilor FNT și a contribuției sale la dialogul european privind politicile de tineret. Această colaborare subliniază importanța sinergiilor transfrontaliere în abordarea provocărilor comune cu care se confruntă tinerii în Europa.

Prin urmare, anonimul YES a venit firesc, având o semnificație profundă și un mesaj optimist, rezonând cu o serie de afirmații puternice și semnificative:

Așadar, YES nu este doar un titlu, ci un manifest al voinței, al realizărilor și al aspirațiilor rețelei FNT și a partenerilor săi, transmițând un mesaj puternic de afirmare, succes și deschidere către noi orizonturi de colaborare în sprijinul tinerilor.

YES – Spunem DA însuși conceptului Youth Ecosystem Synergies!: Prin aceasta, evenimentul își propune să celebreze și să consolideze angajamentul față de ideea de sinergie în cadrul ecosistemului de tineret. Este o acceptare entuziastă a importanței colaborării și interconectării între diferitele elemente și actori care influențează și sprijină dezvoltarea tinerilor.

YES – Da, rețeaua FNT este aici și vrea să arate acest lucru, îi pasă de ecosistemul de tineret și de tinerii care se află în centrul lui!: Acest mesaj subliniază prezența activă și dedicată a rețelei FNT în susținerea și promovarea ecosistemului de tineret, punând accent pe interesul și grija față de binele tinerilor.

YES – Da, am reușit!: Această exclamație marchează finalizarea cu succes a proiectului „Revitalizarea sectorului de tineret din România”, celebrând realizările și progresele obținute în consolidarea ecosistemului de tineret la nivel național. Este o recunoaștere a eforturilor depuse și a impactului pozitiv al acestora.

YES – Da, suntem deschiși la cooperări de la egal la egal!: Afirmă deschiderea rețelei FNT către parteneriate echitabile și colaborări productive, accentuând dorința de a lucra împreună cu alte entități și organizații în spiritul egalității și al respectului reciproc, pentru a amplifica impactul activităților lor în favoarea tinerilor.