Dacă a fost training, a fost despre învățare și despre deprinderea de noi competențe. ✨
 
🗓️ În perioada 15 – 19 iulie, rețeaua de lucrători de tineret FNT, din fundațiile județene din întreaga țară, s-au adunat la Centrul de Tineret FNT pentru o nouă sesiune de formare – Scrierea de finanțări nerambursabile.
 
Scopul formării în scrierea proiectelor în domeniul tineretului este de a oferi un cadru adecvat pentru interacțiune și suport personalizat în crearea și finalizarea fazei de elaborare, precum și pentru completarea unei formulare de aplicare cu elementele cheie pentru:
      • Erasmus+
      • Proiecte de Participare a Tineretului
      • Corpurile Europene de Solidaritate: Proiecte de Solidaritate.

Scriere de proiecte

Tematicile abordate în cadrul trainingului de scriere de proiecte au fost următoarele:

• Informații generale despre specificul și noul paradigma al programelor Erasmus+ și CES (spații virtuale specifice – platformă, site web, alte elemente generale ale programului, resurse)

• Criteriile de eligibilitate în cadrul unui proiect Erasmus+ în domeniul tineretului și CES

• Nevoi, obiective și activități specifice pentru aceste tipuri de proiecte

• Rezultate, impact, indicatori

• Monitorizarea și evaluarea rezultatelor

• Recunoașterea rezultatelor învățării

• Urmărire

• Profilul și rolul instituțiilor implicate în proiect – solicitant, parteneri

• Elemente de bază ale gestionării proiectului